--------2
bahce_duvari

Bahçe Duvarı

Bahçe Duvarı Nedir?

Bahçe yahut binaları çevreleyen duvarlara ihata duvarı adı verilir. Kuşatma, anlama manasına gelen ihata, taşıyıcı özelliği bulunmayan kuşatma, hudut saptama fonksiyonunu sağlayan duvarlar için tüketilir. İsnat duvarına istinaden ince ve kısa yapılır. Bahçe duvarı yüksekliği sistemli ve plansız alanlar yönetmelikleri ile saptanmıştır.

Planlı alanlar yönetmeliğine göre anne yapıdan özgür bahçe ve istinat duvarları taban alanına dahil edilmez. Planlı alanlarda bahçe duvarı yüksekliği yola bakan taraf önlerinde 0.5 m, arkasında şayet azami 2 metredir.

Bu duvarların üstüne fikiri bozmayacak ve azami 1 m olacak şekilde parmaklık takılabilir. Bahçe duvarının inşaatı için ruhsatname lüzumlu değildir. Ancak iskele kurulumu yapılacak ise belediyeye başvurulması mecburidir. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve dışında artan ve planı bulunmayan alanlarda bahçe duvarlarının yüksekliği de yönetmelikle saptanmıştır.

Bahçe duvarı, imarın yol kısmı ve  1 m, arkas tarafında ise en az 1.5 m yüksekliğinde olmalıdır. Bahçe duvarı zerine yüksekliği 1 metreyi aşmayacak ve fikiri engellemeyecek şekilde parmaklık takılabilir. Eğimin çok olduğu yerlerde aplikasyon şeklinin takdirinde belediyeler yetkilidir. Okullar, hastaneler, tapınma yerleri, cezaevleri ve elçilik binaları gibi yapı ve tesislerde inşa edilecek bahçe duvarları ve endüstri mekanlarındaki bahçe ve etraf duvarları yönetmeliğin 1. fıkrasında bulunan hükümlerden istisnadır.

Bahçe Duvarı İletişim

Bizlere Ulaşmak Çok Kolay
+90 535 668 61 54 HEMEN ARAYIN

+90 535 668 6154
Hemen Ara