--------2
desenli bahçe duvarı

İstinat Duvarı

İstinat Duvarı Nedir?

İstinat duvarı, değişik kotlardaki naturel yahut dolgu zeminlerin, tabi şev yönünden daha dik olarak durmasını sağlamak yahut göçmesini önlemek hedefiyle inşa edilen direnç rijit yapılarıdır.
İstinat duvarları , beden ve esas kısmı olmak suretiyle iki bölümden oluşmaktadır.
Gövde kısmının art alanında drenaj için kırmataş/stabilize dolgu ve beden kısmı ile esas kısmının birleştiği bölümde suyun tahliye edilmesi için drenaj borusu ve barbakanlar teşkil edilir. Kırmataş/Stabilize dolgu ile naturel zemin arasında dahi dolgu malzemesi bulunmaktadır. İstinat Duvarlarının Türleri İstinat Duvarı Çeşitleri; Ayrıca istinat duvarı türleri , yapıldıkları malzemelere göre değişik şekilde de sınıflandırılabilmektedir. Esnek İstinat Duvarları Esnek istinat duvarları nda, zemin itkileri altında alt uçlarından dönmeyip, stabilite hesaplarında kendi ağırlıkları savsaklama edilir. Bu gruba kaya dolgu duvarlar, tel örgü duvarlar, kafes tarzı ve donatılı zemin duvarları biçiminde sıralayabiliriz.

2.1.a-Kaya dolgu duvarlar

Kaya dolgu duvarlar, büyük kaya parçalarından inşa edilirler. Topuk yerinin uygunluğuna göre hareket eden şevlerin stabilitesini sağlamak için kullanılırlar.

2.1.b-Gabion (Tel örgü=Sandık)

Duvarlar Gabion duvarlar, içerilerine türlü dolgu malzemeleri doldurulmuş, çelik kafeslerle inşa edilen duvarlardır. Gabion duvarlarla alakalı ayrıntılı açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz;

2.1.c Kafes İstinat Duvarlar

Kafes duvarlar yanal ve düşey hareketlere karşı çok elastik olmaları sebebiyle yamaç ve şevlerin dengede tutulmasında mühim fonksiyon yapma yeteneğine sahiptir.
Başka ülkelerde beton, galvaniz saç çelik ve ara sıra de mimari amaçlarla ağaçtan elemanlardan yapılan bu duvarlar Türkiye’de süregelen aplikasyon kısmı bulamamıştır. Ekonomik olması nedeniyle önemli bir yer kazanmaktadır. Arazide bir uzmanlık gerekmeden imal edilebilen bu kafes duvarlar hücre biçiminde içine mıcır ve ocak molozu doldurulmasıyla fonksiyon yapar. Bu duvarlar rastgele bir hasar görmeden 4 m yatay ve 70 cm düşey hareketler yapabilir. Kilit elemanı ve kirişlerin imalatı şantiyede basit ve süratli bir şekilde uygulanmaktadır. İmalatta oluşturulacak tek yahut çift sıra sandık hücreleri büyük taşla doldurulurken art dolgunun paralel yapılması duvarın devrilmesini önlenmektedir. Duvar yüksekliği 2 m’den az şayet dayanıklı kaya üstüne inşa edilmesi yahut duvarın altına betonarme esas yapılması gereklidir. Kaya dolgu geçirgen olmasından art dolguya yamaçtan gelen sular kolaylıkla drene olabilmektedir. Kafes sandıktaki büyük daneli zeminin vakit içinde tıkanmaması önlemek için dolgu zemin ile arasına geotekstil döşenmesi tavsiye edilmektedir.

2.1.d Toprakarme İstinat Duvarları

Donatılar gerekli zemin sürtünmesini sağlaması için yeterli uzunluk (yapı yüksekliğinin 0,8-1,2 katı) ve genişliğe sahip olması gerekir. Sürtünmenin elde edilebilmesi için kullanılan dolgu zeminin içsel sürtünme açısı min 25° ve %25’lik alanı 200 no’lu elekten geçmesi gerekmektedir.

3.Rijit istinat duvarları

Rijit istinat duvarları; zemin itkisinden azda olsa bir oran dönme yapabilen istinat duvarlarıdır.

3.a.Ağırlık (Masif) İstinat Duvarları

Taş ve beton malzemeden imal edilen ağırlık istinat duvarları aktif ve pasif zemin basınçlarını kendi ağırlığıyla karşılamaktadırlar. Taş ve betonun çekme gerilmesi düşük olmasından yükseklik arttıkça çekme gerilmesi oluştuğundan ötürü 4-5 m’den daha çok yüksekliklerde tercih edilmez.

3.b.Betonarme İstinat Duvarları

7-8 m. yüksekliğe kadar ekonomik olan ve arazinin mevkisine göre L yahut ters L, T biçiminde betonarme olarak imal edilen istinat duvarlarıdır. 7-8 m’den yüksek konsol istinat duvarı yapılması halinde hafifletme konsolu yapılarak gövdeye etkiyen yatay yük ve moment dağılımı azaltılabilir. Betonarme nervürlü istinat duvarları 7-8 m’den yüksek olması halinde konsol istinat duvarı kesitleri çok büyük çıkmakta ve ekonomik olmadığı için nervürlü istinat duvarları tercih edilmektedir. Yükseklik arttıkça topuk noktasına gelen momentlerde artmaktadır. Bu momentleri karşılamak hedefiyle belli sürelerle nervürler yapılır. Arazinin hale göre nervürler istinat duvarının önüne yahut gerisinde teşkil edilmektedir. Prefabrike İstinat Yapıları İnşa edileceği yer ve amacına göre türlü yüklere maruz artan istinat duvarları projelendirme adımında bu yüklerin en doğru biçimde belirlenmesi lazım olur. Projede öneme alınmayan yük/yükler duvarın stabilitesini negatif yönde etkileyebileceği gibi gene lüzumsuz alınan bir yük istinat duvarının ekonomik olmasını engelleyecektir. İstinat duvarına tesir eden yükler; duvarın kendi ağırlığı, duvar arkasındaki aktif itki, duvar önündeki pasif tesir, yeraltı suyu etkisi, zelzele etkisi ve sürşarj yükleridir. Arazinin haline göre trenyolu, karayolu vibrasyon etkileri yahut don etkisi etkileri de sayılabilir.

İstinat Duvarı İletişim

Bizlere Ulaşmak Çok Kolay
+90 535 668 61 54 HEMEN ARAYIN

+90 535 668 6154
Hemen Ara